, ,

Powertop 250ml


Magic Boost
• Professionele meststof ontwikkeld om de rijping
van knoppen, vruchten en bloemen te bevorderen.
• Te gebruiken in de laatste periode van de bloeifase.
• Bevat essentiële hoofd -en spoorelementen die de
plant stimuleren om het rijpingsproces op te starten.
• Zorgt ervoor dat aan het eind van de teelt alle kracht
van de plant naar de vruchten en/of bloemen gaat.

EG-MESTSTOF Anorganische meststof met primaire, secundaire nutriënten, mengsel.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde dosis niet overschrijden.

Gehalten:
volledig in water oplosbaar in gewichtsprocenten (w/w): NPK 2-10-4

Toepassing:
Te gebruiken voor zowel substraatteelt als volle grond in de laatste fase van
de bloeiperiode.

Dosering:
1 ml op 1 liter gietwater.

Aanwijzingen voor opslag:
Geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist. Product opslaan
in en droge, goed geventileerde ruimte. In geval van morsen of lekkage ruimte ventileren.
Indijken met absorptie materiaal.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing met de grond.

Aanwijzingen voor gebruik:
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril.
In geval van contact met de huid, direct afspoelen met water.
In geval van inslikken direct een arts raadplegen en het etiket tonen.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Netto gewicht:

138 g/ 100 ml 328 g / 250 ml 686 g / 0,5 L 1332 g / 1 L 6170 g / 5 L
Verkrijgbaar in 100 ml, 250 ml, 0,5 L, 1 L, 5 L

Opslagtemperatuur:
min. 5 graden celsius

nl_NL en_GB de_DE es_ES 

Artikelnummer: 11.527 Categorieën: , , Label:
Inhoud

Merk