, ,

A+B 10L


A+B

Hydro A

• Professionele meststof ontwikkeld voor de teelt op aarde of
• Hydro substraten.
• Geschikt voor de groei- en bloeifase
• Zorgt voor een gezond bodemleven
• Optimale opname van voedingstoffen
• Bevat geen ballaststoffen

EG –MESTSTOF ( ENGRAIS-CE )
Anorganische meststof met primaire, secundaire en micro
nutriënten, mengsel. Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte.
De benodigde dosis niet overschrijden.

Gehalten A + B:
volledig in water oplosbaar in gewichtsprocenten (w/w): NK 2-2 NPK A + B: 3-3-6

Toepassing:
Te gebruiken in combinatie met Hydro B. In gelijke delen mengen met water.
Bij gebruik op bemeste (pot)grond dosering halveren.

Dosering:
1-4 ml A en 1-4 ml B op 1 liter gietwater. pH: 5,5/6 EC: 1,2-2,5

Aanwijzingen voor opslag:
Geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist.
Product opslaan in en droge, goed geventileerde ruimte.
In geval van morsen of lekkage ruimte ventileren. Indijken met absorptie materiaal.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing met de grond.

Aanwijzingen voor gebruik:
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en
een veiligheidsbril. In geval van contact met de huid, direct afspoelen met water.
In geval van inslikken direct een arts raadplegen en het etiket tonen.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Netto gewicht:
1208 g /1 L 5768 g /5 L 11.083 g /10 L 22.166 g /20 L

Verkrijgbaar in:
1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Opslagtemperatuur:
min. 5 graden celsius

Artikelnummer: 11.506 Categorieën: , , Label:
Inhoud

Merk