, ,

1 Component 20L


Comp 1

• Professionele meststof ontwikkeld voor de teelt op
kalkrijke gronden
• Geschikt voor de groei- en bloeifase
• Zorgt voor een gezond bodemleven
• Bevat geen ballaststoffen

EG –MESTSTOF Anorganische meststof met primaire, secundaire en micro nutriënten, mengsel.
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde dosis niet overschrijden.
Gehalten: volledig in water oplosbaar in gewichtsprocenten (w/w): NPK 2-2-5

Toepassing:
Speciaal ontwikkeld voor kalkrijke gronden.
Voor voedingsarme potgrond is het advies Comp 1 te gebruiken.

Dosering:
Beginfase: 2,5 ml op 1 liter gietwater.
Na 3 weken: 5 ml op 1 liter gietwater. PH: 6 EC: 1,2-2,5

Aanwijzingen voor opslag:
Geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist.
Product opslaan in en droge, goed geventileerde ruimte.
In geval van morsen of lekkage ruimte ventileren. Indijken met absorptie materiaal.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing met de grond.

Aanwijzingen voor gebruik:
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril.
In geval van contact met de huid, direct afspoelen met water. In geval van inslikken direct een arts
raadplegen en het etiket tonen. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Netto gewicht:

1286 g /1 L 6008 g /5 L 12.006 g /10 L 24.012 g /20 L

Verkrijgbaar in:
1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Opslagtemperatuur:
min.5 graden celsius

nl_NL en_GB de_DE es_ES

 

 

Artikelnummer: 11.503 Categorieën: , , Label:
Inhoud

Merk